PUBLIKACJE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

 

Wykaz publikacji

(najważniejsze od 2010 r.)

 1. Wołejszo J., Rdzanek G., Zagórska A., (red. nauk.) UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku, wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-292-0, (monografia 246 stron).
 2. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej, Problemy Jakości – Problems of Quality – Nr 6 2019, ISSN 0137-8651, E-ISSN 2449-9862, 7-20. http://sigma-not.pl/publikacja-120847-wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-podnoszenia-jako%C5%9Bci-u%C5%BCycia-wojsk-ladowych-w-operacji-obronnej-problemy-jakosci-2019-6.html
 3. Wołejszo J., Wojska lądowe w obronie narodowej, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Sęk A., Żuchowski I., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II), wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2019, ISBN 978-83-7549-319-1, s.281-316. (opracowanie 373 strony)
 4. Wołejszo J., Proces przygotowania ćwiczeń obronnych, [w:] Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce (Wołejszo J., red. nauk.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3, s. 243-261
 5. Wołejszo J., (red. nauk.) Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3
 6. Wołejszo J., Jak przeprowadzać zmiany w dowództwach szczebla taktycznego wojsk lądowych, aby zapewnić ich skuteczność działań na współczesnym polu walki, [w:] Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe (red. Posobiec J., Kubiński M., Rubaj T.,), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-28-9, s. 125-148.
 7. Wołejszo J., Formy szkolenia obronnego w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego, [w:] Studia Kaliskie (Studia Calisiensia) t.6, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2018, ISSN 2083-9243, s.29-53.
 8. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Wołejszo J., Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3, s. 199-222.
 9. Wołejszo J., (red. nauk.) Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3
 10. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prakseologiczne aspekty zjawiska wojny i walki zbrojnej [w:] Skrzypek J., (red. nauk.) Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2018, ISBN 978-83-62785-31-5, s.529-548
 11. Wołejszo J., Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania wspierające zarządzanie kryzysowe, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Kubeł S., Sęk A., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2018, ISBN 978-83-7549-315-3, s.329-347
 12. Wołejszo J., Skuteczność i jakość w dowodzeniu, [w:] kwartalnik „Bezpieczeństwo narodowe” , Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi nr 41/2018, wyd BBN Warszawa 2018, ISSN 1896-4923, s. 79-102
 13. Wołejszo J., Metodologiczne problemy przygotowania prac promocyjnych na studiach I i II stopnia w naukach o obronności, [w:] Studia Kaliskie t.5, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2017 ISSS 2083-9243
 14. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4
 15. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-09-8
 16. Wołejszo J., Sprawność w dowodzeniu, [w:] Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4. s. 9-32
 17. Wołejszo J., O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Problemy Jakości PROBLEMS OF QUALITY, Nr 4’2017, wyd. SIGMA-NOT, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862
 18. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-78-3
 19. Kieżun W., Wołejszo J., Rącka I., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-79-0
 20. Wołejszo J., Ciekanowski Z., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych [w:] Skrzypek E., (red. nauk.) Procesy logistyczne w społeczeństwie sieciowym wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2016. ISBN 978-83-62785-11-7 (strona 113-133)
 21. Wołejszo J., Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w aspekcie prowadzenia operacji połączonych na sieciocentrycznym polu walki, wyd. AON Warszawa 2015.
 22. Wołejszo J., Leśniewski Z., E-learning w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dowódczo-sztabowych, wyd. AON Warszawa 2015.
 23. Wołejszo J., Potrzeby i wymagania stawiane w zakresie podniesienia efektywności kształcenia w WZiD, wyd. AON Warszawa 2015.
 24. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Studia Kaliskie Nr 2/2014.
 25. Wołejszo J., Formy i metody szkolenia obronnego RP, wyd. AON Warszawa 2015.
 26. Wołejszo J., Biernacik B., Wsparcie informatyczne działań połączonych, Bellona Warszawa 2015, Nr 2/2015 (681).
 27. Huzarski M., Wołejszo J., (red. nauk.) Leksykon Obronności. Polska i Europa, Bellona Warszawa 2014. ISBN 978-83-11-13382-2
 28. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., Augustyn S., Public Management 2014. Innovation and international conditions of public organizations management, AON Warszawa 2014. ISBN 978-83-7523-327-8
 29. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., (red nauk) Public Management 2014. Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON Warszawa 2014. 978-83-7523-326-1
 30. Prakseologia a obronność, [w:] Skrzypek E., (red. Nauk.) Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin 2014 ISBN 978-83-62785-69-8
 31. Wołejszo J., Kręcikij J., (red. nauk.) Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-282-0
 32. Kieżun W., Wołejszo J., Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi (t.1,2,3,) AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-263-9
 33. Wołejszo J., System Dowodzenia, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-228-8
 34. Wołejszo J., Jakubczak R., (red. nauk.) Obronność. Teoria i praktyka, Bellona Warszawa 2013. ISBN 978-83-11-12684-8
 35. Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S., (red. Nauk), Public Management 2012. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, ISBN 978-83-7523-181-6; ISBN 978-83-7523-183-0, wyd. Akademia Obrony Narodowej 2012
 36. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 1 Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa Publicznego, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-17-2
 37. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 2 Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-18-9
 38. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. Kooperacje organizacji publicznych, ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-296-7, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 39. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. (red. nauk.) Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-295-0, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 40. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.1 ISBN 978-83-7523-094-9
 41. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.2 ISBN 978-83-7523-096-3
 42. Monografia: Wołejszo J., Rozwój zawodowy w organizacjach zhierarchizowanych, wyd. PTM Warszawa 2010. ISBN 978-83-924215-9-7.
 43. Monografia: Wołejszo J., Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych SZ RP (red. nauk.), wyd. AON Warszawa 2010. ISBN 978-83-7523-122-9
 44. Wołejszo J., Prognozowanie zmian w kształceniu i doskonaleniu kadr w organizacji, wyd. AON Warszawa 2010