NAUKA

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

… Nie ma takiej drugiej nauki, której tezy sprawdzane są
rozlewem krwi, a za błędy płaci się klęską i niewolą…
B. BRODIE

 

PROJEKTY BADAWCZE:

 • 2014-2018 – realizacja grupy zadań badawczych, Projekt badawczo-rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa – finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i własnych Umowa nr DOB-BiO/001/05/2014:. Nowy bojowy, pływający wóz piechoty. – Członek zespołu badawczego
 • 2013-2018 – realizacja grupy zadań badawczych, Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarze wojskowo-medycznym i technicznym, DORBIO04/022/13149/2013 – członek zespołu badawczego
 • 2013-2016 – realizacja grupy zadań badawczych, Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli Ruchu Granicznego, DOBR /0023/R/ID3/2013/03 – członek zespołu badawczego, kierownik tematyczny
 • 2012-2015 – realizacja grupy zadań badawczych, System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP, O ROB 0069 03 001 Decyzja nr 0069/R/ID1/2012/03 – członek komitetu sterującego
 • 2013-2016 – realizacja grupy zadań badawczych, System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych DOBR-BIO4/13419/2013 ZAD.5 – członek zespołu badawczego
 • 2007-2010 – realizacja grupy zadań badawczych (Procedury operacyjne 11xxx) w projekcie badawczym zamawianym Nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007 na temat: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych – kierownik główny zadań badawczych z AON
 • 2008-2010 – realizacja grupy zadań badawczych w projekcie badawczym rozwojowym Nr PBR/15-344/2008/WAT na temat: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji – kierownik główny zadań badawczych z AON
 • 2009-2011 – kierowanie projektem rozwojowym nr OR 0000 3209 na temat: Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi
 • 2010-2011 – kierownik główny grupy zadań badawczych realizowanych w ramach międzynarodowego konsorcjum Smart Information for Mission Success (SIMS) w programie „Defence R&T Joint Investment Programme on The Force Protection (A-0120-RT-GC) na temat: Mission Planning/Training in an asymmetric environment” and „Secured Tactical Wireless Communications” (A-0676-RT-GC) prowadzony przez European Defence Agency (EDA). Lider projektu THALES-RAYTHEON SYSTEM COMPANY S.A.S., MASSY, FRANCE.
 • 2011-2012 – kierowanie projektem rozwojowym Nr O R00 0143 11 na temat: Efektywne mechanizmy bezpieczeństwa i wymiany danych w procesach reagowania kryzysowego i akcjach ratowniczych
 • 2011-2013 – kierowanie projektem nr PKMK1/W/14-06.10.5„Kreator innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
 • 2008-2009. – realizacja projektu badawczego promotorskiego Nr 0 N115 013234 na temat.: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka.
 • 2010-2012 – kierowanie projektem promotorskim nr O N115 6263 39 na temat: Wspomaganie informatyczne procesu zarządzania działalnością naukowo-badawczą w uczelni wojskowej
 • 2010-2013 – kierowanie projektem promotorskim nr O N1153111 38 na temat: Kontrola jako funkcja dowodzenia realizowana w środowisku sieciocentrycznym

KONSULTANT NAUKOWY

 • 2018/2021 – konsultant naukowy w pracach nad projektami krajowymi i zagranicznymi dotyczących systemów wsparcia dowodzenia, militarnych urządzeń teleinformatycznych oraz systemów zarządzania kryzysowego (USA, Gruzja, Peru). Konsultant naukowy projektów rozwojowych w zakresie wsparcia dowodzenia i kierowania, przygotowanych do testowania w ćwiczeniach międzynarodowych m.in. Bold Quest w USA.
 • 2017/2018 – konsultant naukowy w pracach nad projektami zagranicznymi dotyczącymi systemów wsparcia dowodzenia, militarnych urządzeń teleinformatycznych oraz systemów zarządzania kryzysowego. Współpraca Firma TELDAT, USA, Algieria, Austria, Peru.
 • 2016 – opracowanie intranetowego Web Portal JAŚMIN przeznaczonego do tworzenia połączonego obrazu sytuacji operacyjnej
 • 2016 – system zarządzania walką szczebla batalionu
 • 2016 – systemy zarządzania kryzysowego przygotowywanego pod potrzeby wojsk obrony terytorialnej
 • 2015 –przygotowanie i opracowanie zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojsk lądowych dla SZ Arabii Saudyjskiej
 • 2014 – System C4ISR dla komponentu lądowego Pakistanu – firma TELDAT Bydgoszcz
 • 2014 – System łączności pokładowej dla pojazdów bojowych SZ Egiptu – firma TELDAT Bydgoszcz
 • 2014 – System komunikacji IP dla system Patriot – firma TELDAT Bydgoszcz
 • 2009-2012 – projekt badawczo-rozwojowy AUDIS (Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities) – firma ITTI Poznań
 • 2010-2013 – projekt badawczo-rozwojowy ATENA (Asymmetric Threat Environment Analysis) – firma ITTI Poznań
 • 2009-2012 – projekt badawczo-rozwojowy CARDINAL (CApability study to investigate the essential men-machine Relationship for improved Decision making IN urban military operations) – firma ITTI Poznań
 • 2011 – międzynarodowy projekt NCOP (NATO Common Operational Picture) – firma TELDAT Bydgoszcz
 • 2011 – międzynarodowy projekt Systemu C4ISR dla komponentu lądowego armii Republiki Peru – firma TELDAT Bydgoszcz

RECENZJE

 • Recenzja monografii: Depczyński M., Siły ekspedycyjne w konfliktach zbrojnych, wyd. Akademia Sztuki Wojennej Warszawa 2020. ISBN: 978-83-8263-079-4
 • Recenzja monografii: Kamprowski R., Skarżyński M., red. nauk., Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań, Poznań 2019 ISBN 978-83-65817-86-0
 • Recenzja monografii: Markiewicz Sz., red. nauk., Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego, wyd. Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7523-687-3
 • Recenzja monografii: Koziński M., Kosznik-Biernacka S., Grubicka J., red. nauk. Cyberprzestrzeń zagrożenia w sieci, wyd. Fundacja Pro Pomerania Słupsk, Słupsk 2017 ISBN 978-83-63680-66-4
 • Recenzja monografii: Skrzypek J., Nowa jakość zarządzania, wyd. Katedra zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2017
 • Recenzja monografii: Ciekanowski Z., Nowicka J. Wyrębek H., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, wyd. CeDeWu Warszawa 2017.
  Ignaczak W., Dyczkowska-Uss O., Analiza śledcza w procesie kontroli, wyd. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Warszawa 2016 ISBN 978-83-942845-1-0
 • Recenzja monografii: Ciekanowski Z., Wojciechowska-Filipek S., Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Jednostki-organizacja-państwa, wyd. CeDeWu Sp.z o.o. Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-800-4, EAN 9788375568004
 • Recenzja monografii: Kręcikij J., Lewandowski J., Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym, ISBN 978-83-65208-29-3, 2015
 • Recenzja monografii: Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych. Vademecum Zbiór i opracowanie: Jerzy Depo, Sławomir Mazur, ISBN 978-83-65208-30-9, Oficyna Wydawnicza AFM, KAFM, Kraków 2015
 • Recenzja monografii: Mazur S., Bieniek M., (red. nauk.), Wojska specjalne Rzeczpospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza AFM, KAFM, Kraków 2016
 • Recenzja monografii: Mazur S., Ostrowska M., (red. nauk.), Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza AFM, KAFM, Kraków 2016
 • Recenzja książki: Ciekanowski Z., Zwalczanie terroryzmu w Polsce, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2015 ISBN 978-83-63909-83-3
 • Recenzja: Skrzypek E., (red. nauk.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2014. ISBN 978-83-62785-04-9