prof. dr hab. inż. dr h.c.
Jarosław Wołejszo,
płk rez.

"Gra naukowa w zasadzie nie kończy się. Ten, kto postanowiłby pewnego dnia, że twierdzenia naukowe nie wymagają dalszego sprawdzania i, że można je uważać za ostatecznie zweryfikowane, wycofuje się z gry."

K. Popper, Logika odkrycia naukowego, PWN Warszawa 1977, s.49

NAUKA

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa

i obronności państwa w specjalności: dowodzenie, zarządzanie kryzysowe, zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania.
DYDAKTYKA

Realizowane przedmioty

PUBLIKACJE

Wykaz najważniejszych publikacji

KONTAKT