PUBLIKACJE

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

 

Wykaz publikacji

(najważniejsze od 2010 r.)

 1. Wołejszo J., Feltynowski M., Efficiency of the Control and Command System in Crisis Management, wyd. Polish Political Science Yearbook Volume 53, Issue 3, s. 85-100, ISSN 0208-7375, https://doi.org/10.15804/ppsy202381, https://czasopisma.marszalek.com.pl/en/10-15804/ppsy
 2. Wołejszo J., Kurkiewicz A., (red. nauk.), Kultura pokoju. Współczesne problemy wojny i pokoju, wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań 2023, ISBN 978-83-964646-7-5
 3. Wołejszo J., (red. nauk. czasopisma), European Journal of Geopolitycs Nr 11 2023, wyd. Polskie Towarzystwo Geopolityczne Kraków 2023, ISSN 2353-8554. https://ptg.edu.pl/journal/archive/
 4. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Bezpieczeństwo informacji wobec współczesnych zagrożeń, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2023, ISBN 978-83-66777-35-4 (monografia 297 stron)
 5. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2023, ISBN 978-83-66777-34-7 (monografia 349 stron)
 6. Wołejszo J., Efficiency of Functioning the Manager (Commander) in a Hierarchical Organisation, wyd. THE POLICE REVIEW 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s. 244-259. DOI:5604/01.3001.0053.7197, GICID: 3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=612437
 7. Wołejszo J., Sprawność funkcjonowania kierownika (dowódcy)w organizacji zhierarchizowanej, wyd. Przegląd Policyjny 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s.41-55. DOI:5604/01.3001.0053.7197, GICID: 3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=611469
 8. Wołejszo J., Malasiewicz K., Ogólnopolska konferencja naukowa: Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Lądowe w kształtowaniu bezpieczeństwa, wyd. Przegląd Geopolityczny Tom 44 2023, s.161-170, ISSN 2080-8836 https://przeglad.org/wp-content/uploads/2023/06/XLIV-11-Stanowiska-i-sprawozdania.pdf
 9. Wołejszo J., (red. nauk.), Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych, wyd. Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2023 ISBN 978-83-65872-88-3 (monografia 301 stron).
 10. Wołejszo J., Rubaj T., Kamiński P., (red. nauk.), Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Kooperacja pozytywna i negatywna Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2023 ISBN 978-83-65872-87-6 (monografia 243 stron).
 11. Wołejszo J., Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń, wyd. Przegląd Geopolityczny, ISSN 2080-8836, Tom 43 Zima 2023, s. 71-87. https://przeglad.org/wp-content/uploads/2023/03/XLIII-04-Wolejszo.pdf
 12. Wołejszo J., Efficiency of Functioning the Manager (Commander) in a Hierarchical Organisation, wyd. THE POLICE REVIEW 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s. 244-259. DOI: 5604/01.3001.0053.7197, GICID: 01.3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=612437
 13. Wołejszo J., Sprawność funkcjonowania kierownika (dowódcy)w organizacji zhierarchizowanej, wyd. Przegląd Policyjny 2023, 149 (1), ISSN: 0867-5708, E-ISSN: 2719-9614, s.41-55. DOI: 5604/01.3001.0053.7197, GICID: 01.3001.0053.7197. https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=611469
 14. Wołejszo J., Wojska lądowe w bezpieczeństwie militarnym, red. nauk. Wiśniewska-Paź B., Między społeczeństwem a bezpieczeństwem, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2023, ISBN 978-83-8180-731-9 (rozdział w monografii – s. 234-269)
 15. Ekspert: Rosjanie dostali łupnia, nie bardzo wiedzą co robić. Popełniają błąd za błędem
 16. Wołejszo J., Potencjał bojowy wojsk lądowych w działaniach bojowych, wyd. KONTROLERINFO, ISSN 2450-2138, numer 27 czerwiec 2022, s. 52-77, (artykuł naukowy)
 17. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.), Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022, ISBN 978-83-66777-13-2 (monografia 379 stron)
 18. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.), Ryzyko i kontrola w organizacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2022, ISBN 978-83-66777-14-9 (monografia 267 stron)
 19. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prusiński N., (red. nauk) Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2021, ISBN: 978-83-65872-49-4 (monografia 418 stron)
 20. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prusiński N., (red. nauk) Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Sprawność działania w bezpieczeństwie narodowym, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2021, ISBN: 978-83-65872-48-7 (monografia 497 stron)
 21. Wołejszo J., Malasiewicz K., Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War, SAFETY & DEFENCE Scientific and Technical Journal tom 7 nr 3 2021 ISSN 2450-551X, s. 1-9. https://doi.org/10.37105/sd.121, https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/121/91
 22. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Bezpieczeństwo informacji w organizacjach, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-03-3, (monografia 241 stron)
 23. Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M., (red. nauk.) Zarządzanie ryzykiem w organizacji, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ISBN 978-83-66777-04-0, (monografia 252 strony)
 24. Wołejszo J., Jakość w zarządzaniu i dowodzeniu organizacjami zarządzania kryzysowego [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku, red. S, Tkaczyk, T. Wawak, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2021. ISBN 978-83-227-9468-5, s. 447-479.
 25. Wołejszo J., Proces szkolenia obronnego, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk UIW38600, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-79-8, (monografia 228 stron).
 26. Kieżun W., Wołejszo J., Mikurenda K., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w dowodzeniu., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-94-1, (monografia 514 stron).
 27. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Etyczność w zarządzaniu. T7, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-93-4, (monografia 304 stron). 
 28. Wołejszo J., Pisarska A., Przyłuska Z., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020. T9, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-95-8, (monografia 164 stron). 
 29. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania użycia wojsk lądowych w obronie narodowej [w:] Współczesna obrona narodowa [red. nauk.] R. Jakubczak, wyd. Fundacja Historia i Kultura Warszawa 2020, ISBN 978-83-952490-5-1, (monografia 368 stron).
 30. Wołejszo J., Wojska lądowe w systemie obronnym państwa – koncepcje i trendy przyszłości, [w:] Dziubek I., T., Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-75-0, s. 215-242.
 31. Wołejszo J., Kieżun W., red. nauk., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w dowodzeniu. cz.1., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-77-4, (monografia 254 stron).
 32. Wołejszo J., Kieżun W., Pisarska A., (red. nauk.), Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Racjonalność w zarządzaniu. cz.2., wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2020. ISBN 978-83-62689-76-7, (monografia 311 stron). 
 33. Wołejszo J., Malasiewicz K., Wojna hybrydowa: mit i rzeczywistość, wyd Przegląd Sił Zbrojnych nr 2 2019, s. 8-17. https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/psz2_2019.pdf
 34. Wołejszo J., Rdzanek G., Zagórska A., (red. nauk.) UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku, wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-292-0, (monografia 246 stron).
 35. Wołejszo J., Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej, Problemy Jakości – Problems of Quality – Nr 6 2019, ISSN 0137-8651, E-ISSN 2449-9862, 7-20. http://sigma-not.pl/publikacja-120847-wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-podnoszenia-jako%C5%9Bci-u%C5%BCycia-wojsk-ladowych-w-operacji-obronnej-problemy-jakosci-2019-6.html
 36. Wołejszo J., Wojska lądowe w obronie narodowej, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Sęk A., Żuchowski I., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II), wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2019, ISBN 978-83-7549-319-1, s.281-316. (opracowanie 373 strony)
 37. Wołejszo J., Proces przygotowania ćwiczeń obronnych, [w:] Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce (Wołejszo J., red. nauk.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3, s. 243-261
 38. Wołejszo J., (red. nauk.) Zarządzanie i dowodzenie w teorii i praktyce, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-17-3
 39. Wołejszo J., Jak przeprowadzać zmiany w dowództwach szczebla taktycznego wojsk lądowych, aby zapewnić ich skuteczność działań na współczesnym polu walki, [w:] Obrona narodowa – obronność a zarządzanie kryzysowe (red. Posobiec J., Kubiński M., Rubaj T.,), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2019 ISBN 978-83-65872-28-9, s. 125-148.
 40. Wołejszo J., Formy szkolenia obronnego w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego, [w:] Studia Kaliskie (Studia Calisiensia) t.6, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2018, ISSN 2083-9243, s.29-53.
 41. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Wołejszo J., Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3, s. 199-222.
 42. Wołejszo J., (red. nauk.) Węzłowe problemy zarządzania i dowodzenia, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018 ISBN 978-83-65872-33-3
 43. Wołejszo J., Malasiewicz K., Prakseologiczne aspekty zjawiska wojny i walki zbrojnej [w:] Skrzypek J., (red. nauk.) Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2018, ISBN 978-83-62785-31-5, s.529-548
 44. Wołejszo J., Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania wspierające zarządzanie kryzysowe, [w:] Bębenek B., Gadomska G., Kubeł S., Sęk A., Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i wyd. Aleksander Pułtusk 2018, ISBN 978-83-7549-315-3, s.329-347
 45. Wołejszo J., Skuteczność i jakość w dowodzeniu, [w:] kwartalnik „Bezpieczeństwo narodowe” , Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi nr 41/2018, wyd BBN Warszawa 2018, ISSN 1896-4923, s. 79-102
 46. Wołejszo J., Metodologiczne problemy przygotowania prac promocyjnych na studiach I i II stopnia w naukach o obronności, [w:] Studia Kaliskie t.5, wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kalisz 2017 ISSS 2083-9243
 47. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4
 48. Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-09-8
 49. Wołejszo J., Sprawność w dowodzeniu, [w:] Kiezun W., Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Ekonomiczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 2017. ISBN 978-83-65872-10-4. s. 9-32
 50. Wołejszo J., O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Problemy Jakości PROBLEMS OF QUALITY, Nr 4’2017, wyd. SIGMA-NOT, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862
 51. Kieżun W., Wołejszo J., Pisarska A., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w zarządzaniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-78-3
 52. Kieżun W., Wołejszo J., Rącka I., (red. nauk.) Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Skuteczność w dowodzeniu, wyd. PWSZ Kalisz 2016. ISBN 978-83-64090-79-0
 53. Wołejszo J., Ciekanowski Z., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych [w:] Skrzypek E., (red. nauk.) Procesy logistyczne w społeczeństwie sieciowym wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS Lublin 2016. ISBN 978-83-62785-11-7 (strona 113-133)
 54. Wołejszo J., Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w aspekcie prowadzenia operacji połączonych na sieciocentrycznym polu walki, wyd. AON Warszawa 2015.
 55. Wołejszo J., Leśniewski Z., E-learning w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr dowódczo-sztabowych, wyd. AON Warszawa 2015.
 56. Wołejszo J., Potrzeby i wymagania stawiane w zakresie podniesienia efektywności kształcenia w WZiD, wyd. AON Warszawa 2015.
 57. Wołejszo J., Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] Studia Kaliskie Nr 2/2014.
 58. Wołejszo J., Formy i metody szkolenia obronnego RP, wyd. AON Warszawa 2015.
 59. Wołejszo J., Biernacik B., Wsparcie informatyczne działań połączonych, Bellona Warszawa 2015, Nr 2/2015 (681).
 60. Huzarski M., Wołejszo J., (red. nauk.) Leksykon Obronności. Polska i Europa, Bellona Warszawa 2014. ISBN 978-83-11-13382-2
 61. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., Augustyn S., Public Management 2014. Innovation and international conditions of public organizations management, AON Warszawa 2014. ISBN 978-83-7523-327-8
 62. Kieżun W., Wołejszo J., Całkowski T., (red nauk) Public Management 2014. Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON Warszawa 2014. 978-83-7523-326-1
 63. Prakseologia a obronność, [w:] Skrzypek E., (red. Nauk.) Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin 2014 ISBN 978-83-62785-69-8
 64. Wołejszo J., Kręcikij J., (red. nauk.) Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-282-0
 65. Kieżun W., Wołejszo J., Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi (t.1,2,3,) AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-263-9
 66. Wołejszo J., System Dowodzenia, AON Warszawa 2013. ISBN 978-83-7523-228-8
 67. Wołejszo J., Jakubczak R., (red. nauk.) Obronność. Teoria i praktyka, Bellona Warszawa 2013. ISBN 978-83-11-12684-8
 68. Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S., (red. Nauk), Public Management 2012. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, ISBN 978-83-7523-181-6; ISBN 978-83-7523-183-0, wyd. Akademia Obrony Narodowej 2012
 69. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 1 Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa Publicznego, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-17-2
 70. Wołejszo J., [red. nauk] Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa Publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi t. 2 Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła zarządzania i Prawa Warszawa 2012. ISBN 978-83-62250-18-9
 71. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. Kooperacje organizacji publicznych, ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-296-7, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 72. Kieżun W., Wołejszo J., Letkiewicz A., Public Management 2011. (red. nauk.) Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. ISBN 978-83-7462-302-5; ISBN 978-83-7462-295-0, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2011.
 73. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.1 ISBN 978-83-7523-094-9
 74. Kieżun W., Wołejszo J., Ciborowski L., Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, wyd. AON Warszawa 2010. T.2 ISBN 978-83-7523-096-3
 75. Monografia: Wołejszo J., Rozwój zawodowy w organizacjach zhierarchizowanych, wyd. PTM Warszawa 2010. ISBN 978-83-924215-9-7.
 76. Monografia: Wołejszo J., Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych SZ RP (red. nauk.), wyd. AON Warszawa 2010. ISBN 978-83-7523-122-9
 77. Wołejszo J., Prognozowanie zmian w kształceniu i doskonaleniu kadr w organizacji, wyd. AON Warszawa 2010