Wykłady otwarte

prof dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Webinaria

dla studentów 

Teoria  i podmiot badań w sztuce wojennej – dr hab inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej, kierownik zakładu Teorii Walki Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Podstawy zarządzania kryzysowego – kryzys, sytuacja kryzysowa, organizacja i zasady zarządzania kryzysowego – dr hab inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej, kierownik zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

cz. 2

 

Wojna i walka – walka zbrojna ujęcie prakseologiczne – cz. 1

Wojna i walka – walka zbrojna ujęcie prakseologiczne – cz. 2

 

Prawa zasady reguły walki zbrojnej – cz 1.

 

Prawa zasady reguły walki zbrojnej – cz 2.

Prawa zasady reguły walki zbrojnej – cz 3.